Өзгерткіш

Өзгерткіш - жетекші тетік пен атқарушы тетік арасындағы беріліс саның сатысыз жайлап өзгертуге арналған құрылғы.

Импульсті өзгерткіш

Импульсті өзгерткіш -айналдырушы иінді қүшті таратып беру октын-октын әсер ететін инерция қүштерінің арқасында импульстермен іске асырылатын өзгерткіш.