Үшінші қалыпты түр

Үшінші қалыпты түр (ағылш. Third normal form; немесе 3NF) дерекқор нормалауында қатынастың барлық кілт емес атрибуттары кандидат кілттерінен тәуелді болуын тексеруіне арналған қалыпты түр (форма) . 3NFтың екінші қалыпты түрінен айырмашылығы: 3NFтың барлық кілт емес атрибуттары кандидат кілттерінен тәуелді болуы шарт. Сондықтан Bill Kent айтуынша, 3NF тілеуі: " қатынас кілтпен ғана негізделеді, тек қана кілтпен".

Формалдық анықтама

Айтайық:

  • қатынас схемасы болсын,
  • бір қатар ды үстайтын функциялық тәуелділік/функциялық тәуелділіктер болсын
  • - дың бір қатар жиыны болсын
  • - дың атрибуттары болсын

Еғер, әрбір түріндегі функциялық тәуелділікке төмендегі жағдайлардың біреу сәйкес келсе үшінші қалыпты түрде болады.

  • ; деғеніміз, тривиалды функциялық тәуелділік,
  • суперкілт болса,
  • - кілтіне кірсе.

кез келген жартылай тәуелділіктегі немесе тразитивті тәуелділіктегі қатынас үшінші қалыпты түріне кірмейді.