Сүйрету

Сүйрету - өздігінен қозғалатын көліктік кұралдың, өздігінен қозғалуға жарамай қалған, бірақ доңғалақтары бар, көлікті тіркеп тасымалдауы.[1]

Түрлері

Арқанмен сүйрету- сым арқанмен тіркеп сүйретіп тасымалдауы, бұл тәсілді тек рөлдік және тежеуіш жүйелері ақаусыз жұмыс атқаруға мүмкіншілігі бар көліктік кұралдарды сүйретуге пайдаланады.[1]

Қатты тартқышпен сүйрету - қатты шыбықты пайдаланып тіркеп сүйретіп тасымалдауы;бұл тәсілді рөлдік жүйесі ақаусыз жұмыс істейтін көліктік кұралдарды сүйретуге пайдаланады.[1]