Ернеу

Ернеу-

  1. объектің сыртқы тік беті немесе қабырғасы;
  2. көліктік құралдық бүйір беті.[1]

Түрлері

  • Жүк көтергіш ернеу - жүктік автомобильдің артқы ернеу.[1]
  • Қосымша ернеу- көліктік құралдың негізгі ернеу платформасының бағыттаушысына қосымша босатқыш ернеу кондырылған.[1]
  • Доңғалақ тоғыныңың ернеуі - доңғалақ шинасының ернеуіне, ернеу қабырғасының тік бүйірі тартылған.[1]
  • Платформа ернеуі- жүк автомобилінің ернеу платформасының шет бойымен қозғалғыштың, қозғалмайтын немесе босатқыш тік қабырғасы.[1]
  • Шина ернеуі - доңғалақ тоғынның ернеуіне шина каптамасының жартысы тартылған.[1]
  • Ернеу ұлғайтқыш – шина қаптамасының ернеуін айырғанда және тексергенде қолданылатын станок.[1]