Екі берілістің бір уақытта қосылуын болдырмайтын блоктаушы

  • Екі берілістің бір уақытта қосылуын болдырмайтын блоктаушы - екі берілістің бір уақытта қосылуын болдырмайтын автоматты блоктаушы.[1]
  • Қозғауыш қозғ алысын блоктаушы - беріліс қорабында берілістің бірі қосылған двигателді іске қосуға жол берілмейтін автоматты блоктаушы.[1]
  • Қолмен блоктаушы - колмен қосылатын блоктаушы.[1]

Сілтемелер